20 f.t. Ammunisjon / eksplosive container

20 f.t. ammunisjons /eksplosive container med sidedører og standard dører montert bak

Containeren leveres med brannhemmende finer plater innvendig på tak vegger og  gulv. Alle lastesikringer montert på gulv /vegger og under er integrert,  slik at det ikke kan oppstå metallisk kontakt mellom last og sikringspunkter i containeren ved transport eller ved lagring.

Containeren kan utstyres  med forskjellige transportløsninger innvendig for transport av missiler/torpedoer.

Containeren kan utstyres med luft og temperaturovervåkning i tillegg til tyveri alarm for å sikre forsvarlig lagring.