2 x 20 ft Musikk Container

Musikk container er basert på dimensjonene til en standard 20′ ISO container, og isolert med mineralull slik at den kan brukes under alle klimatiske forhold.

Musikk containeren har lydreduksjon fra innsiden til utsiden av containeren på ca 50 dB. Norske myndigheter har gjennom Musikkutstyrsordningen de siste årene kjøpt inn et stort antall musikk containere som er blitt plassert rundt i hele landet.

Musikk containeren er bygget etter tilsvarende spesifikasjoner som et musikkstudio som er installert i en permanent bygning. 

Den elektriske installasjonen er komplett ferdig fra fabrikk, og inkluderer lys inn og utvendig kontakter i tillegg til termostat styrte varmekabler i gulv og et ventilasjonsanlegg med lydfeller, slik at det kun er å tilkoble den elektriske tilførselskabelen så fort musikk containeren er løftet på plass.

Det tar ca 2,5 -3 timer for 3 personer å sammenkoble og klargjøre musikk containeren.

Vekten på hver halvdel av musikk containeren er 4500 kg, slik at vekten på hele musikk containeren er på totalt 9000 kg.